Porktret oil on canvas 30 x 30 cm

Porktret, oil on canvas 30 x 30 cm

Porktret II oil on canvas 30 x 30 cm

Porktret II, oil on canvas 30 x 30 cm

Porktret VI oil on canvas  85 x 70 cm

Porktret VI, oil on canvas 85 x 70 cm

Porktret VIII 85 x 70 cm

Porktret VIII, oil on canvas 85 x 70 cm

Porktret VII oil on canvas 85 x 70 cm

Porktret VII, oil on canvas 85 x 70 cm

Porktret IV oil on canvas 85 x 70 cm

Porktret IV, oil on canvas 85 x 70 cm

Porktret XII, oil on canvas 10 x 10 cm

Porktret XII, oil on canvas 10 x 10 cm

Porktret X 40 x 45 cm

Porktret X, oil on canvas 40 x 45 cm

Porktret IX 40 x 45 cm

Porktret IX, oil on canvas 40 x 45 cm

Porktret XI oil on canvas 24x 30 cm

Porktret XI, oil on canvas 24x 30 cm