Porktret oil on canvas 30 x 30 cm
Porktret II oil on canvas 30 x 30 cm
Porktret VI oil on canvas  85 x 70 cm
Porktret VIII 85 x 70 cm
Porktret VII oil on canvas 85 x 70 cm
Porktret IV oil on canvas 85 x 70 cm
Porktret X 40 x 45 cm
Porktret IX 40 x 45 cm
Porktret XI oil on canvas 24x 30 cm
Porktret V oil on canvas 50 x 60 cm